چارت سازمانی دانشکده

/file/download/page/1503835541-chart.xls

 

 

رئیس دانشکده

دکتر علیرضا فقیهی

 

 

مدیر آموزش و پژوهش دانشکده

محمود جمالی راد 

 

مسئول دفتر دانشکده  

علی اصغر حر آبادی فراهانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسئول امتحانات

  

کارشناس گروه روانشناسی 

میترا زارعی / زهرا عبدلی

مدیر گروه روانشناسی 

دکتر فیروزه زنگنه

 

مسئول ثبت نام

علی معطی

کارشناس گروه دکتری و ارشد حقوق 

فاطمه فرمهینی

مدیر گروه دکتری و ارشد حقوق 

دکتر سید فرهاد بطحایی

 

مسئول برنامه ریزی

مهدی سمیعی

کارشناس گروه کارشناسی حقوق 

نجف حیدری

مدیر گروه کارشناسی حقوق 

 دکتر محمدرضا جلالی

 

مسئول تحصیلات تکمیلی 

مژگان ساعت 

کارشناس گروه زبان و ادبیات فارسی

افسانه مطلبی مقدم

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی

دکتر محمدرضا زمان احمدی

 

کارشناس پژوهش 

مظفر جمشیدی

کارشناس گروه زبان و ادبیات انگلیسی

سیما وحید حسین نیا

مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی

دکتر حجت اله فراهانی

 

کارشناس امور پایان نامه ها 

ایرج فتاحی

کارشناس گروه علوم و قرآن حدیث 

سپیده فارسیجانی

مدیر گروه علوم و قرآن حدیث 

دکتر عباسعلی حیدری

 

کارشناس آموزش و پژوهش

ویدا غفاری

کارشناس گروه فقه و مبانی حقوق  

سپیده فارسیجانی

مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی 

دکتر عباسعلی حیدری

 

امور دانشجویی

مریم یزدی

کارشناس گروه علوم اجتماعی 

سپیده فارسیجانی

مدیر گروه علوم اجتماعی 

دکتر ژیلا مشهدی

 

سایت دانشکده 

سبحان قاری

کارشناس گروه علوم تربیتی 

مریم یزدی

مدیر گروه علوم تربیتی 

دکترفائزه ناطقی

 

 

 

کارشناس گروه هنر 

رسول اله اعظمی

مدیر گروه هنر 

رضا مهدوی هزاوه

 

 

 

کارشناس گروه تربیت بدنی 

روزا تنگستانی

مدیر گروه تربیت بدنی 

خسرو طالبی

 

 

 

دفتر هماهنگی 

عباسعلی غلامی / محمدرضا طاعتی

مدیر گروه ارتباطات

دکتر ویدا نصرتی

 

 

 

مسئول حسابداری دانشجویی

ناصر محمدی

مدیر گروه زبان و ادبیات فرانسه 

دکتر بهزاد هاشمی