چارت سازمانی دانشکده

/file/download/page/1503835541-chart.xls

 

 

رئیس دانشکده

دکتر علی سرور یعقوبی

 

 

مدیر آموزش و پژوهش دانشکده

حامد مهاجرانی 

 

مسئول دفتر دانشکده  

علی اصغر حر آبادی فراهانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسئول امتحانات

  

کارشناس گروه روانشناسی 

میترا زارعی / زهرا عبدلی

مدیر گروه روانشناسی 

دکتر فیروزه زنگنه

 

مسئول ثبت نام و برنامه ریزی

غلامرضا کمال آبادی فراهانی

کارشناس گروه دکتری و ارشد حقوق 

فاطمه فرمهینی

مدیر گروه دکتری و ارشد حقوق 

دکتر محمد رضا جلالی

 

 

 

کارشناس گروه کارشناسی حقوق 

سحر امیری و محدثه کریمی

مدیر گروه کارشناسی حقوق 

 دکتر فرزانه حکمت نژاد

مسئول تحصیلات تکمیلی  و امور دانشجویی

افسانه محمدی جلال آبادی 

 

 

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی

دکتر فاطمه قهرمانی

 

کارشناس پژوهش 

مظفر جمشیدی 

کارشناس گروه زبان و ادبیات انگلیسی

سیما وحید حسین نیا

مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی

دکتر مژگان یاراحمدی

 

کارشناس آموزش 

فیروزه منصوری

کارشناس آموزش

مرتضی حسینجانی  

 

 

کارشناس آموزش و پژوهش

ویدا غفاری

       

 

 

 

کارشناس گروه علوم اجتماعی 

سپیده فارسیجانی

مدیر گروه علوم اجتماعی 

دکتر ژیلا مشهدی

 

سایت دانشکده 

سبحان قاری

کارشناس گروه علوم تربیتی 

ایرج فتاحی

مدیر گروه علوم تربیتی 

دکترفائزه ناطقی

 

 

 

کارشناس گروه هنر 

رسول رحمتی نژاد

مدیر گروه هنر 

رضا مهدوی هزاوه

 

 

 

کارشناس گروه تربیت بدنی 

روزا تنگستانی

مدیر گروه تربیت بدنی 

دکتر جواد مرادی

 

 

 

دفتر هماهنگی 

عباسعلی غلامی / سیامک نظامی

مدیر گروه ارتباطات

دکتر ویدا نصرتی

 

 

 

مسئول حسابداری دانشجویی

مسعود انصاری