چارت سازمانی دانشکده

/file/download/page/1503835541-chart.xls

 

 

رئیس دانشکده

دکتر محمد رضا قاری

 

 

مدیر آموزش و پژوهش دانشکده

حامد مهاجرانی 

 

مسئول دفتر دانشکده  

علی اصغر حر آبادی فراهانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسئول امتحانات

مجید حسین زاده  

کارشناس گروه روانشناسی 

میترا زارعی / زهرا عبدلی

مدیر گروه روانشناسی 

دکتر فیروزه زنگنه

 

مسئول ثبت نام و برنامه ریزی

غلامرضا کمال آبادی فراهانی

کارشناس گروه دکتری و ارشد حقوق 

احمد حسنی

مدیر گروه دکتری و ارشد حقوق 

دکتر فرزانه حکمت نژاد

 

 

 

کارشناس گروه کارشناسی حقوق 

سحر امیری و محدثه کریمی

مدیر گروه کارشناسی حقوق 

 دکتر فرزانه حکمت نژاد

مسئول تحصیلات تکمیلی  و امور دانشجویی

افسانه محمدی جلال آبادی 

 

 

   

 

کارشناس پژوهش 

ایرج فتاحی

کارشناس گروه زبان و ادبیات انگلیسی

زهرا مشیدی

مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی

دکتر مژگان یاراحمدی

 

   

کارشناس آموزش

مریم عارفی پویا  

 

 

    کارشناس گروه ادبیات فارسی  محسن ملک مدیر گروه ادبیات فارسی دکتر فاطمه قهرمانی

 

 

 

کارشناس گروه علوم اجتماعی 

  محسن ملک

مدیر گروه علوم اجتماعی 

دکتر ژیلا مشهدی

 

سایت دانشکده و پژوهشیار

سبحان قاری

کارشناس گروه علوم تربیتی 

مریم کرمی

مدیر گروه علوم تربیتی 

دکترفائزه ناطقی

 

 

 

کارشناس گروه هنر 

رسول رحمتی نژاد

مدیر گروه هنر 

رضا مهدوی هزاوه

 

 

 

کارشناس گروه تربیت بدنی  

 

مدیر گروه تربیت بدنی

دکتر جواد مرادی

 

 

 

دفتر هماهنگی 

بهرام جعفری / علی آبروشن

مدیر گروه ارتباطات

دکتر ابتسام رضوی

 

 

 

مسئول حسابداری دانشجویی

مسعود انصاری