معرفی دانشکده علوم انسانی

دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک دارای 10 رشته در مقطع دکتری ، 19 رشته در مقطع کارشناسی ارشد ، 34 رشته در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ، 5 رشته در مقطع کاردانی ، تعداد 13 گروه آموزشی و 88عضو هیات علمی تمام وقت می باشد .

 

ریاست دانشکده

نام و نام خانوادگی : دکتر محمدرضا قاری