شورای ۲۷ بهمن ۹۴

 

پروپوزال های تصویب شده مورخ 94/11/27 دانشکده علوم انسانی

ردیف

نام

نام خانوادگی

شماره دانشجو

رشته تحصیلی

استاد راهنما

استاد مشاور

1

سحر

احمدی

930456136

آموزش زبان انگلیسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

شهرام افروغه

حمید رضا دولت آبادی

2

فاطمه

غیبی

920562296

مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

آناهیتا خدا بخشی کولایی

ذبیح پیرانی

3

علیرضا

مختاری

930303461

مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

آناهیتا خدابخشی کولایی

داوود تقوایی

4

کیومرث

ابدالی حسنوند

930529566

علوم قرآن وحدیث(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

ابراهیم ابراهیمی

 

5

حمید

جمیلی

930285481

علوم قرآن وحدیث(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

ابراهیم ابراهیمی

 

6

علیرضا

رضایی

920589863

حقوق جزاء و جرم شناسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

ابوالفتح خالقی

 

7

محمد

محمدزاده

901257829

فلسفه تعلیم و تربیت(دکترای تخصصی)

احمد علی فروغی ابری

محمد سیفی

8

محمد

خانکی

930318877

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

بهشته نیوشا

داود تقوایی

9

ابوالفضل

نراقی پور

930346972

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

بهمن صالحی

داود تقوایی

10

زهرا

خراسانی

930345734

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

بهمن صالحی

داود تقوایی

11

مریم

جلالوندی

930300228

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

تورج سپهوند

داوود تقوایی

12

مهدی

کاهه

920002720

حقوق خصوصی (دکترای تخصصی)

جلیل قنواتی

سید حسن وحدتی شبیری

13

سارا

صابری

930491945

آموزش زبان انگلیسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

حجت اله برز آبادی

مژگان یاراحمدی

14

شادی السادات

طیبون

930388052

زبان و ادبیات انگلیسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

حجت اله برز آبادی فراهانی

فروغ اعظم سوفالی

15

میلاد

چراغی

930396290

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

حسین داوودی

داوود تقوایی

16

کیوان

مرادی

920620911

علوم اجتماعی جامعه شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

حسین هادوی

حمید بورقانی فراهانی

17

مهدی

سمیعی کرهرودی

920642647

علوم اجتماعی جامعه شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

حسین هادوی

فرزاد نوابخش

18

مهتاب

منصوری

930512221

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

حمید رضا جمیلیان

داوود تقوایی

19

فرزانه

شاهمیری

930591595

آموزش زبان انگلیسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

حمید رضا دولت آبادی

مژگان یار احمدی

20

نوشین

دشتی زاده

920602463

آموزش زبان انگلیسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

حمید رضا دولت آبادی

مژگان یاراحمدی

21

مریم سادات

سجادی

930325043

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

حمیدرضا جمیلیان

ذبیح پیرانی

22

علی

نوری

930394976

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

داود تقوایی

محمد کاویانی

23

طاهره

بیانلو

930288174

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

داود تقوایی

ذبیح پیرانی

24

سیده سمانه

حسینی عراقی

930452197

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

داود تقوایی

ذبیح پیرانی

25

محمدرضا

ایرانشاهی

930357865

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

داود تقوایی

ذبیح پیرانی

26

حسن

اسفلایی

920158710

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

داود تقوایی

ذبیح پیرانی

27

ندا

شایسته مهر

930272156

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

داود تقوایی

حسین حاجیان

28

مریم

یاری

930461556

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

داوود تقوایی

ذبیح پیرانی

29

علی

رسولی

930403117

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

داوود تقوایی

ذبیح پیرانی

30

معصومه

افشاری

930326819

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

داوود تقوایی

فاطمه قنبری

31

مصطفی

محمدی

930291627

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

ذبیح پیرانی

داود تقوایی

32

مریم

بیدگلی وطنی

930390718

مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

ذبیح پیرانی

داود تقوایی

33

مریم

ربیعی

930352490

مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

ذبیح پیرانی

داود تقوایی

34

الهام

رستمی

911058030

مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

ذبیح پیرانی

داود تقوایی

35

الهه

محسنی

930305438

مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

ذبیح پیرانی

داود تقوایی

36

الناز

عزیزی

920641961

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

ذبیح پیرانی

داود تقوایی

37

فاطمه

اشوری

930473404

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

ذبیح پیرانی

داود تقوایی

38

بهاره

اهنگران

930335382

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

ذبیح پیرانی

داود تقوایی

39

محمدرضا

عبدالملکی

930334234

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

ذبیح پیرانی

داود تقوایی

40

پرستو

مروجی راهزان

930362799

روانشناسی عمومی [کارشناسی ارشد ناپیوسته]

ذبیح پیرانی

داود تقوایی

41

فاطمه

عسگری

930429135

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

ذبیح پیرانی

داود تقوایی

42

سمیرا

بهمن

920619668

مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

رحیم حمیدی پور

ذبیح پیرانی

43

مهدی

خوش سیما

920160430

زبان و ادبیات فرانسه(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

رزیتا عیلانی

 

44

نهضت

سرکاکی

930465953

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

زهرا دست بزرگی

یعقوب فربود

45

محمد

کریمی

930418895

علوم اجتماعی جامعه شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

ژیلا مشهدی

مریم یارمحمد توسکی

46

فاطمه

دهقانی

920642206

مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

سعید آریا پوران

داود تقوایی

47

عذرا

دهقانی

920642212

مشاوره و راهنمایی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

سعید آریا پوران

داود تقوایی

48

حمید

ابراهیمی

920642390

علوم قرآن وحدیث(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

سعید فخاری

 

49

زینب

صفدری انجیرکی

911104445

روانشناسی بالینی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

سعید موسوی پور

 

50

معصومه

شریعتی

930506140

تاریخ فلسفه آموزش وپرورش-تعلیم وتربیت اسلامی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

سید شمس الدین هاشمی

 

51

مظفر

نظری

930467474

تاریخ فلسفه آموزش وپرورش-تعلیم وتربیت اسلامی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

سید شمس الدین هاشمی مقدم

مهناز جلالوندی

52

فرهاد

غیاثی

930276829

حقوق خصوصی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

سید وحید لاجوردی

 

53

مهنیا

خادمی

920127022

زبان و ادبیات انگلیسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

شهرام  افروغه

قاسم الله وردی

54

اشرف

دوستی

930411091

آموزش زبان انگلیسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

شهرام افروغه

مژگان یاراحمدی

55

زهره

یکتاپور

930321955

آموزش زبان انگلیسی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

شهرام افروغه

مژگان یاراحمدی

56

سحر

میرزایی

930527811

زبان و ادبیات انگلیسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

شهرام افروغه

فروغ اعظم سوفالی

57

نیوشا سادات

مهدوی

930278058

حقوق خصوصی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

شهربانو کاهدی

 

58

زهره

مقصودی اشتیانی

930484871

حقوق خصوصی[کارشناسی ارشد ناپیوسته]

شهربانو کاهدی

 

59

شیوا

فریدی

920641959

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

شهلا انزلچی

 

60

راحله

کارگرمرادمند

920558553

روانشناسی عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

شیما چهرئی

 

61

زهرا

بیگ محمدی

930407303

فقه ومبانی حقوق اسلامی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

عباسعلی حیدری

محمد اسماعیل شادروان

62

محمد جواد

دوگانی اغچغلو

930294940

فقه ومبانی حقوق اسلامی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

عباسعلی حیدری

 

63

پیمان

مقیمی

900825892

مدیریت صنعتی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

عبدالمحمود منصوریان فر

شهربانو کاهدی

64

حمیده

حبیبی

930491164

حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

عبدالمحمود منصوریان فر

شهربانو کاهدی

65

نیلوفر

انعامی

930316327

حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

عبدالمحمود منصوریان فر

مصطفی ناصحی

66

عباس

نظری

930589743

حقوق عمومی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

عبداله رحیمی

مصطفی ناصحی

67

زهرا

اشراقی

930284900

حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

عبداله رحیمی

شهربانو کاهدی

68

مژگان

باقری

930289216

حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

عبداله رحیمی

شهربانو کاهدی

69

فیروزه

وفادار

930283165

حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)

عبداله رحیمی

حمید رضا میر داودی

70

مائده

چقاء

930536620

حقوق جزا و جرم شناسی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)