شورای ۷ آذر ۹۴

پروپوزال‌های تأیید شده در شورای1394/9/07

نام  خانوادگی راهنما مشاور تصویب 
مهتاب ناصری آریا پوران داود تقوایی 1394/9/07
ابوالقاسم فراهانی ابراهیم آقا محمدی حمید رضا علی کرمی 1394/9/07
علی حمله دار ابراهیم آقا محمدی شهربانو کاهدی 1394/9/07
رضا سبحانی ابوالفتح خالقی حمید رضا علی کرمی 1394/9/07
نجمه عزیزابادی احمد رشیدی   1394/9/07
کیومرث پناهی شاد بهروز جوانمرد   1394/9/07
کبری آبشاری حسن شفیعی   1394/9/07
بهاره برهانی حسین هادوی فرانک سیدی 1394/9/07
حمیدرضا خدیر حمید قاسمی عهد   1394/9/07
محسن نورمحمدی حمید مبلغی کتایون رهوری 1394/9/07
ابوذر نظری حمید مبلغی   1394/9/07
ناهید عربی رحمان عشریه   1394/9/07
مارال یاراحمدی رسول احمدی فر حمید رضا علی کرمی 1394/9/07
ندا حیدری ژیلا مشهدی مریم یار محمد توسکی 1394/9/07
حامد خدابنده لو ژیلا مشهدی فرززاد نوابخش 1394/9/07
محسن اله وردی سجاد اختری   1394/9/07
نوشین رضایاقوتی سجاد اختری   1394/9/07
محمدعلی جمالی فر سید شمس الدین هاشمی مقدم زهره عابدی کرجی بان 2-علیرضا فقیهی 1394/9/07
فاطمه اسدی شاهرح حکمت محمد رضا قاری 1394/9/07
فاطمه دارابی عباسعلی حیدری   1394/9/07
حسین تلخابی علی مشهدی   1394/9/07
مهکامه میرتمیزدوست علیرضا فقیهی فائزه ناطقی 1394/9/07
غلامرضا زمان زاده فائزه ناطقی محمد سیفی 1394/9/07
شهریار حیدری فائزه ناطقی یحیی معروفی 1394/9/07
علی ویسمه فرانک سیدی مریم یارمحمد توسکی 1394/9/07
الهه رضایی فرانک سیدی معصومه مطلق 1394/9/07
فرانک امیری فرزاد نوابخش محمد رضا مهر آئین قمی 1394/9/07
محسن میرزایی فرزاد نوابخش محمد رضا مهر آئین قمی 1394/9/07
نسترن بکایی دادگر فرزاد نوابخش غلامرضا نادری 1394/9/07
محمد فارسیجانی فرزاد نوابخش حسین حاجیان 1394/9/07
مصطفی ویسمه ای فرزادنوابخش حسین هادوی 1394/9/07
زهرا آذریان مجید ضرغام حاجبی   1394/9/07
سید احمد بنی جمالی محمد اسماعیل شادروان سید وحید لاجوردی 1394/9/07
احمد میرزایی الموتی محمد حسین رجبیه حمید رضا علی کرمی 1394/9/07
علی اصغر یوسفی محمد حسین رجبیه   1394/9/07
زهرا کریمی محمد حکمی داود تقوایی 1394/9/07
افسانه فرهت محمد رضا زمان احمدی مجید عزیزی 1394/9/07
اشرف ملک حسینی محمد رضا زمان احمدی علی سرور یعقوبی 1394/9/07
محمد اذروش محمد رضا قاری مجید عزیزی 1394/9/07
منیژه زارعی محمد رضا قاری محسن ایزدیار 1394/9/07
سیاوش مرادی محمد رضا قاری علی سرور یعقوبی 1394/9/07
آناهیتا چاوشی محمد رضا مهر آئین فرزاد نوابخش 1394/9/07
رضا یارمحمدی محمد رضا مهر آئین قمی فرانک سیدی 1394/9/07
اعظم نیک ابادی محمد علی داود آبادی علی سرور یعقوبی 1394/9/07
زینب باقری ماسی مرده محمد علی داود آبادی علی سرور یعقوبی 1394/9/07
مریم کمیجانی محمود حبیبی   1394/9/07
فرزاد چقامیرزا مریم یارمحمد توسکی   1394/9/07
زهره حسینی مریم یارمحمد توسکی فرانک سیدی 1394/9/07
شکوفه کمال ابادی فراهانی مریم یارمحمد توسکی فرانک سیدی 1394/9/07
زهرا کاویانی ارانی مسعود جان بزرگی داود تقوایی 1394/9/07
امین نظری سرمازه مسعود راعی دهقی   1394/9/07
عبدالله امده مصطفی نوکنی داود تقوایی 1394/9/07
فاطمه قایم مقامی فرد مصطفی نوکنی داوود تقوایی 1394/9/07
سجاد رجبی معصومه مطلق ژیلا مشهدی میقانی 1394/9/07
رسول شمشیری معصومه مطلق حسین هادوی 1394/9/07
مهرراز شیری منصور عبدی ذبیح پیرانی 1394/9/07
فرشته دربندی مهدی ایمانی مقدم علیرضا طیبی 1394/9/07
سید ایوب نقشبندی میر جلال الدین کزازی محمد علی داود آبادی فراهانی 1394/9/07
شیما فرجی فر میر جلال الدین کزازی 1-عباس زارعی مهرورز2-محمد رضا اسعد 1394/9/07
مصطفی رادمرد میر جلال الدین کزازی محمد علی داود آبادی فراهانی 1394/9/07
فریبا همتی میر جلال الدین کزازی 1-علی سرور یعقوبی 2-موسی پرنیان 1394/9/07
بهناز علیمیرزائی میر جلال الدین کزازی علی سرور یعقوبی 1394/9/07
سید احمد رضا موسوی وحید قاسمی عهد   1394/9/07
علیرضا کاشفی پایدار وحید قاسمی عهد   1394/9/07
رعنا مرتضوی کاویانی وحید قاسمی عهد   1394/9/07
سیدروح الله حجازی وحید قاسمی عهد عبدالرسول دیانی 1394/9/07