شورای ۲۰ آبان ۹۴

پروپوزال‌های تأیید شده در شورای 1394/08/20

نام  خانوادگی راهنما مشاور تصویب 
محمد علی مالک ابادی ابراهیم آقا محمدی   1394/08/20
بهرام معظمی گودرزی ابراهیم آقا محمدی   1394/08/20
ابوذر میرزایی ابوالفتح خالقی شهربانو کاهدی 1394/08/20
مصطفی نور محمدی احمد رشیدی   1394/08/20
صدیقه سروش نژاد احمد رشیدی   1394/08/20
فاطمه چکامه کوی مطلق حسین هادوی فرانک سیدی 1394/08/20
علی فلاحی حسین هادوی فرزاد نوابخش 1394/08/20
منصور بهرامی دارانی حسین هادوی   1394/08/20
محمد رضا رییسی حمید رضا علی کرمی   1394/08/20
مسلم فلک دین داود تقوایی ذبیح پیرانی 1394/08/20
فرامرز حسینی ذبیح پیرانی داوود تقوایی 1394/08/20
فرشته اویسی فردوئی ذبیح پیرانی داود تقوایی 1394/08/20
نجمه علی محمدی نافچی ذبیح پیرانی رحیم حمیدی پور 1394/08/20
مجتبی حیدری ذیبح پیرانی داود تقوایی 1394/08/20
بهرام عظیمی ژیلا مشهدی فرزاد نوابخش 1394/08/20
مهناز نوری ژیلا مشهدی حمید رضا علی کرمی 1394/08/20
مرضیه متقیان سهراب عبدی زرین   1394/08/20
محمد افشاری سید وحید لاجوردی   1394/08/20
پوریا خوش ابی سید وحید لاجوردی   1394/08/20
مریم ذوالفعلی سید وحید لاجوردی   1394/08/20
علی جهان بخشی سید وحید لاجوردی   1394/08/20
ابراهیم مندنی زاده سید ولی اله حسینی ابراهیم آقا محمدی 1394/08/20
علیرضا کفشگر عباس منتهایی   1394/08/20
منصور عطارنژاد عبدالحسین رضایی راد   1394/08/20
رضا هدایت پور عبدالکریم شاحیدر   1394/08/20
امیر رضا قلی پور علی حاجی پور   1394/08/20
ابوالحسن هاشمی زاده فاطمه موسوی میرک نرگس مولایی 1394/08/20
فاطمه فانی فرانک سیدی مریم یارمحمد توسکی 1394/08/20
امیر محمد رئیس زاده فرزاد نوابخش معصومه مطلق 1394/08/20
ناهید یوسفی مرزیجرانی فرزاد نوابخش حسین هادوی 1394/08/20
مریم دالوندی فرزاد نوابخش حسین هادوی 1394/08/20
نفیسه حمزه لو فرهاد امام جمعه محمد رضا زمان احمدی 1394/08/20
مینا پرچکانی کاظم گرام داود تقوایی 1394/08/20
بهمن خادمی کتایون رهوری   1394/08/20
محسن خاکی فیروز کتایون رهوری   1394/08/20
سید ابوالفضل سجادی مجتبی مقصودی قاسم اله وردی 1394/08/20
حسین رضایی مجتبی مقصودی فاطمه عزیز محمدی 1394/08/20
مهناز خواجوی محمد اسماعیل شادروان   1394/08/20
حامد فراهانی محمد اسماعیل شادروان سید وحید لاجوردی 1394/08/20
جبار موسایی محمد حسین رجبیه   1394/08/20
محمد رسولی محمد حسین رجبیه   1394/08/20
علیرضا سلطانی محمد حسین رجبیه   1394/08/20
پروانه داودی محمد رضا بیات داود تقوایی 1394/08/20
سید علی سجادی هزاوه محمد رضا مهر آیین حمید بورقانی فراهانی 1394/08/20
عباس اکبری مریم یارمحمد توسکی   1394/08/20
نادر فراهانی مریم یارمحمد توسکی علی نیازی 1394/08/20
ندا قلی برفی مریم یارمحمد توسکی   1394/08/20
معصومه حسین آبادی مصطفی نوکنی حمید رضا جمیلیان 1394/08/20
غلامعلی صیادی نرگس مولایی حمید بورقانی فراهانی 1394/08/20
سیدمهدی شریفی انجدانی وحید قاسمی عهد   1394/08/20
زینب عسگری دارانی وحید قاسمی عهد   1394/08/20