شورای ۳۰ مهر ۹۴

پروپوزال‌های تأیید شده در شورای 1394/07/30

نام  خانوادگی راهنما مشاور تصویب 
احمد خلیفه ابراهیم آقامحمدی   1394/07/30
حمزه ملکی حسنوند احمد رشیدی   1394/07/30
اسماعیل سلطان ابادی حسین هادوی   1394/07/30
حمزه حیدری حمید رضا علی کرمی   1394/07/30
مهدی نیک زاد حمید رضا علی کرمی وحید قاسمی عهد 1394/07/30
محبوبه ابراهیمی داود تقوایی   1394/07/30
احمد گلستانی عراقی علی اصغر تجری   1394/07/30
محسن حاجی ابادی فرزاد نوابخش حسین هادوی 1394/07/30
هادی طاهری جبلی کتایون رهوری   1394/07/30
نسیمه فتحی محمد اسماعیل شادروان   1394/07/30
کریم مسعودی فر محمد اسماعیل شادروان   1394/07/30
فرشاد صانعی دارانی محمد حسین رجبیه   1394/07/30
عباس کیانیان وحید قاسمی عهد   1394/07/30