شورای ۲۳ مهر ۹۴

 

پروپوزال‌های تأیید شده در شورای 1394/07/23

نام  خانوادگی راهنما مشاور تصویب 
جبیب شیراوند امیر ملا محمد علی عباسعلی حیدری 1394/07/23
آیدا سماک محمدی حسن شفیعی   1394/07/23
محمد ونکی فراهانی حمید رضا علی کرمی   1394/07/23
اکبر باقرزاده افشار حمید رضا علی کرمی   1394/07/23
ابوالفضل فاضلی حمید رضا علی کرمی مصطفی ناصحی 1394/07/23
محمود مرادی حمید رضا علی کرمی مصطفی ناصحی 1394/07/23
الهه بغدادی ذبیح پیرانی داود تقوایی 1394/07/23
لیلا کریمی ذبیح پیرانی داود تقوایی 1394/07/23
پارمیس پرتوی سجاد اختری   1394/07/23
فاطمه رضایی سید وحید لاجوردی   1394/07/23
صغری توفیقی عباسعلی حیدری   1394/07/23
بنفشه نرگسیان عباسعلی حیدری   1394/07/23
زهرا فرجی عباسعلی حیدری   1394/07/23
اعظم مالکی نیا علیرضا فقیهی فائزه ناطقی 1394/07/23
مسلم اکبری فرزاد نوابخش حسین حاجیان 1394/07/23
محبوبه سلطانی فرزاد نوابخش حسین هادوی 1394/07/23
روح الله مرجانی فرزاد نوابخش معصومه مطلق 1394/07/23
سوگند میقانی فیروزه زنگنه حمید رضا مهاجرانی 1394/07/23
زهرا فرجی کتایون رهوری حمید رضا علی کرمی 1394/07/23
ریحانه رجبی محمد اسماعیل شادروان   1394/07/23
جلال احمدی محمد حسین رجبیه حمید رضا علی کرمی 1394/07/23
زهره ترابی محمد حسین رجبیه   1394/07/23
ندا فلاح حسین ابادی محمد رضا رهبر پور   1394/07/23
لیلا سلطانی مژگان محمدی نائینی محمد سیفی 1394/07/23
اکرم محمودی وحید قاسمی عهد   1394/07/23
مجید غفاری چراتی وحید قاسمی عهد   1394/07/23
محمدصادق روشن عراقیان ولی اله حسینی   1394/07/23