شورای ۴ مهر ۹۴

پروپوزال‌های تأیید شده در شورای 1394/07/04

نام  خانوادگی راهنما مشاور تصویب 
آسیه علیلویی دولت اباد آناهیتا خدا بخشی کولایی ذبیح پیرانی 1394/07/04
رضا شهررود آناهیتا خدا بخشی کولایی ذبیح پیرانی 1394/07/04
سید امین بنی جمالی ابراهیم آقا محمدی   1394/07/04
محمدمهدی اسفندیاری ابراهیم آقا محمدی   1394/07/04
فرشته شیخی ابراهیم ابراهیمی عباسعلی حیدری 1394/07/04
الهه عباسی اعظم مهدوی پور   1394/07/04
سیدسجاد شرفا بهروز جوانمرد   1394/07/04
طلا مستغنی حسن عالی پور   1394/07/04
تقی حسینی حسین هادوی فرزادنوابخش 1394/07/04
مجتبی مسلمی حسین هادوی فرزاد نوابخش 1394/07/04
رحیم لنجابی شراهی حسین هادوی فرزاد نوابخش 1394/07/04
زهرا عطایی نژاد حمید مبلغی احمد رشیدی 1394/07/04
مهدی خلیلی حمید مبلغی   1394/07/04
نجمه مرادی رحیم حمیدی پور   1394/07/04
جمیله ناصر شریعتی سجاد اختری   1394/07/04
فاطمه فرخ فال سعید آریا پوران   1394/07/04
زهیر ربیعی سید علیرضا میر کمالی   1394/07/04
علیرضا رمضانی سید ولی اله حسینی   1394/07/04
رضا برزابادی فراهانی سید ولی اله حسینی   1394/07/04
علی اکبر بوداغی سید ولی اله حسینی   1394/07/04
عبدالحسین پهلوان سید ولی اله حسینی   1394/07/04
مهرنوش نجفی شهرام افروغه مژگان یاراحمدی 1394/07/04
معصومه باغبانی شهرام افروغه حجت اله برزآبادی فراهانی 1394/07/04
شیما هزاوه ای شیما چهرئی   1394/07/04
مرضیه دهقانی شیما چهرئی   1394/07/04
منا قابضی بزچلوئی شیما چهرئی   1394/07/04
سارا وکیل پور عبداله امیدی فرشاد بهاری 1394/07/04
مریم روشنی علی اصغر تجری   1394/07/04
زهرا شفاعتی علی اصغر تجری   1394/07/04
عاطفه نصر فائزه ناطقی علیرضا فقیهی 1394/07/04
مهری دهقانی فائزه ناطقی حسین هادوی 1394/07/04
سمیه ابراهیمی فائزه ناطقی علیرضا فقیهی 1394/07/04
ناهید پاکدامن فاطمه موسوی میرک حمید رضا بورقانی فراهانی 1394/07/04
فاطمه انصاری فاطمه موسوی میرک حمید بورقانی فراهانی 1394/07/04
زهرا مرادی قاسم ابادی فرانک سیدی فاطمه موسوی 1394/07/04
حوریه السادات فخرایی فرزاد نوابخش نرگس مولایی 1394/07/04
ساجده سعیدی نیا فیروزه زنگنه مطلق داود تقوایی 1394/07/04
زهرا خلیلی قاسم اله وردی فاطمه عزیز محمدی 1394/07/04
مهری ساجدی نژاد قربان جمالی   1394/07/04
مینو امیرمعزی کاظم گرام داود تقوایی 1394/07/04
ناهید باقری مدینه کاظم گرام داود تقوایی 1394/07/04
غلام جهانبخش کتایون رهوری   1394/07/04
مرتضی زارع محمد سیفی علیرضا فقیهی 1394/07/04
نیره مسعودی کرهرودی محمد عارف فرزاد نوابخش 1394/07/04
پریسا میر احمدی مرضیه السادات سجادی نژاد داود تقوایی 1394/07/04
معصومه عارف نیا مژگان محمدی نائینی مهناز جلالوندی 1394/07/04
عبدالعظیم کامرانی مژگان محمدی نائینی محمد سیفی 1394/07/04
نگار شاه صنمی مژگان یار احمدی فروغ اعظم سوفالی 1394/07/04
میترا معصومی فرد نعمت اله موسی پور-محمد سیفی فائزه ناطقی 1394/07/04