شورای ۱۰ شهریور ۹۴

پروپوزال‌های تأیید شده در شورای 1394/06/10

نام  خانوادگی راهنما مشاور تصویب 
کتایون مخدور آناهیتا خدابخشی کولایی ذبیح پیرانی 1394/06/10
صادق فیضی ثانی ابراهیم آقا محمدی   1394/06/10
مهدی مال میری ابراهیم آقامحمدی   1394/06/10
سید نور محمدپور ابراهیم آقامحمدی   1394/06/10
جلیل خسروبیگی بزچلویی احمد رشیدی   1394/06/10
مریم زمانی احمد رشیدی   1394/06/10
امیرحسین رضایی کوپایی احمد رضا توحیدی   1394/06/10
رکسانا پرتوی نیا احمد عاشوری   1394/06/10
زهره گرجی بهزاد هاشمی محمد رضا محسنی 1394/06/10
عبدالمحمد کردی جلیل قنواتی عباسعلی حیدری 1394/06/10
ابوالفضل کمالی نهاد حسین هادوی حمید بورقانی فراهانی 1394/06/10
سمیه خرندی حسین هادوی مصطفی ناصحی 1394/06/10
مهدی اخوان ملایری حسین هادوی مصطفی ناصحی 1394/06/10
لیلا سلمانی حمید رضا علی کرمی   1394/06/10
ایمان طاهری نمی حمید مبلغی مصطفی ناصحی 1394/06/10
شهرزاد زندی حمیدرضا علی کرمی   1394/06/10
نادیا فراهانی حمیدرضا علی کرمی   1394/06/10
سمانه روحی حمیدرضاعلی کرمی   1394/06/10
پگاه غفاری داود تقوایی   1394/06/10
هدا موحدی داود تقوایی   1394/06/10
اعظم خانمحمدی داود تقوایی ذبیح پیرانی 1394/06/10
مجتبی مشتری ذبیح پیرانی داود تقوایی 1394/06/10
امیدی آهنگر اکرم رحیم حمیدی پور   1394/06/10
زهرا پارسا مجد رحیم حمیدی پور ذبیح پیرانی 1394/06/10
رقیه بیک محمد لو ژیلا مشهدی فرانک سیدی 1394/06/10
محمود قاسمخانی عراقی سید وحید لاجوردی   1394/06/10
محمد علی مهاجری شادی عظیم زاده جابر قره داغی 1394/06/10
اشرف روشندل پور شاهرخ حکمت محمد رضازمان احمدی 1394/06/10
مریم سادات هاشمی طاری شهرام وزیری فرح لطفی کاشانی 1394/06/10
فرامک بوذری شهرام وزیری فرح لطفی کاشانی 1394/06/10
علیرضا چگینی نژاد شیما چهرئی   1394/06/10
سمیه یادگاری عباسعلی حیدری   1394/06/10
شیما اواژ عباسعلی حیدری   1394/06/10
مریم بخشی عبداله شفیع آبادی ذبیح پیرانی 1394/06/10
حدیث السادات عدل عبداله شفیع آبادی ذبیح پیرانی 1394/06/10
مژگان سفیدی علی اصغر تجری   1394/06/10
نجمه سادات حسینی علی اصغر تجری   1394/06/10
آزاده حسین زاده علی سرور یعقوبی محمد رضا قاری 1394/06/10
مهری تیموریان فائزه ناطقی علیرضا فقیهی 1394/06/10
مائده براتیان فاطمه عزیز محمدی مرضیه لهراسبی 1394/06/10
سهیلا لیراوی فرانک سیدی حسین هادوی 1394/06/10
محمد اله وردی فرزا د نوابخش ژیلا مشهدی 1394/06/10
مریم سلیمانی فرزاد نوابخش حمید بورقانی فراهانی 1394/06/10
علی یار فرجی فرزانه حکمت نژاد عباسعلی حیدری 1394/06/10
ساره زمانیان فیروزه زنگنه   1394/06/10
مریم پورسیاحی فیروزه زنگنه مطلق   1394/06/10
سمیه عراقی فراهانی فیروزه زنگنه مطلق داود تقوایی 1394/06/10
منتهی شرفی کاظم گرام داود تقوایی 1394/06/10
حسین سلیمانیان کاظم گرام داود تقوایی 1394/06/10
عباس لطیفی ضامنجانی کاظم گرام داود تقوایی 1394/06/10
فرهان شیخی محمد رضا بیات   1394/06/10
اکبر شهرجردی محمد رضا بیات   1394/06/10
فاطمه مشهدمیقانی محمد رضا مهر آئین حمید بورقانی فراها نی 1394/06/10
الهام جولایی محمد رضارهبرپور   1394/06/10
ابوالفضل بادرستانی محمد سیفی   1394/06/10
غلامعباس نفیسی محمد علی داود آبادی علی سرور یعقوبی 1394/06/10
محدثه عبدالهیان مسلم عباسی ذبیح پیرانی 1394/06/10
آمنه اسمعیلی منصور عبدی علی اکبر ملکی راد 1394/06/10