شورای ۲۱ مرداد ۹۴

پروپوزال‌های تأیید شده در شورای 1394/05/21

 

نام  خانوادگی راهنما مشاور تصویب 
احمد پورصفایی ابراهیم آقامحمدی   1394/05/21
فرشاد محمدزاده ابراهیم آقامحمدی   1394/05/21
روح الله علی میرزایی بهروز جوانمرد   1394/05/21
مهدی مشهدی میقانی حسین هادوی   1394/05/21
محمدرضا سمیعی فرد حسین هادوی حمید بورقانی 1394/05/21
هادی ولی حمید رضا علی کرمی   1394/05/21
زینب کریمیان داود تقوایی ذبیح پیرانی 1394/05/21
سیده ستاره یمنی رودسری داود تقوایی ذبیح پیرانی 1394/05/21
انسیه شکری داود تقوایی ذبیح پیرانی 1394/05/21
ندا صالحی داود تقوایی ذبیح پیرانی 1394/05/21
مصطفی رستمی داود تقوایی ذبیح پیرانی 1394/05/21
ریحانه مسگر داود تقوایی ذبیح پیرانی 1394/05/21
احمد رسولی داود تقوایی ذبیح پیرانی 1394/05/21
نوشا سعدی زاده داود تقوایی   1394/05/21
ندا میرزایی داود تقوایی ذبیح پیرانی 1394/05/21
سمیه کاظمی داود تقوایی ذبیح پیرانی 1394/05/21
اکرم صابری داود تقوایی ذبیح پیرانی 1394/05/21
فاطمه مرادی داوود تقوایی ذبیح پیرانی 1394/05/21
منا اجتهادی داوود تقوایی ذبیح پیرانی 1394/05/21
زهرا کیانی پور ذبیح پیرانی احمدرضا عزیز سلطانی به جای حمیدرضا مهاجرانی 1394/05/21
گلی میرزایی ذبیح پیرانی داود تقوایی 1394/05/21
ملیحه فلاح ذبیح پیرانی حمیدرضا مهاجرانی 1394/05/21
صدیقه حکیمی ذبیح پیرانی داود تقوایی 1394/05/21
الهام نادری رحیم حمیدی پور   1394/05/21
صادق مقدم سید وحید لاجوردی   1394/05/21
سیده زینب بابایی سیف اله فضل الهی   1394/05/21
محمد رحیمی قرقی علی اکبر گرجی اندزیانی شهرام مقدس فریمانی 1394/05/21
سمیه محرابی فاطمه عزیز محمدی مجتبی مقصودی 1394/05/21
محمد ارجمند فاطمه عزیز محمدی مجتبی مقصودی 1394/05/21
محسن مظفری فرزاد نوابخش حمید رضا بورقانی فراهانی 1394/05/21
محمدرضا صالحی فیروزه زنگنه مطلق حمید رضا مهاجرانی 1394/05/21
رعنا مرادخانی قاسم اله وردی مجتبی مقصودی 1394/05/21
سحر مزیدابادی کاظم گرام داود تقوایی 1394/05/21
فاطمه فرجی کاظم گرام داود تقوایی 1394/05/21
زهرا قلعه نویی کاظم گرام داود تقوایی 1394/05/21
مهدی سورانی کاظم گرام داوود تقوایی 1394/05/21
حمید محسن وند کتایون رهوری   1394/05/21
الهام صحرانورد مجتبی مقصودی فاطمه عزیز محمدی 1394/05/21
نسترن نادری نیا مجتبی مقصودی فاطمه عزیز محمدی 1394/05/21
علی حاجی بیگی محمد رضا بیات   1394/05/21
ایمان دانایی فر محمد رضا رهبر پور   1394/05/21
ابوذر دستجانی فراهانی محمد رضا مهر آئین حمیدرضا بورقانی فراهانی 1394/05/21
محمدامین محققی کیا نادر میر زاده کوهشاهی   1394/05/21