شورای ۸ مرداد ۹۴

 

پروپوزال‌های تأیید شده در شورای 1394/05/08

نام  خانوادگی راهنما مشاور تصویب 
زهره فراهانی آناهیتا خدابخشی کولایی داوود تقوایی 1394/05/08
ساحل عمرانی ابوالفتح خالقی   1394/05/08
محسن بابایی ثریا چیت ساز   1394/05/08
مهدی میناگر جعفر تابان   1394/05/08
حسین نوروزی حسین هادوی حمید بورقانی فراهانی 1394/05/08
محمد حسن گلی حسین هادوی   1394/05/08
نرجس کاظمی حمید رضا علی کرمی   1394/05/08
مینا امیری داود تقوایی ذبیح پیرانی 1394/05/08
فریده دولتشاهی ذبیح پیرانی داود تقوایی 1394/05/08
ثریا پناهنده ذبیح پیرانی داوود تقوایی 1394/05/08
فرزانه حاتم ابادی فراهانی سجاد اختری   1394/05/08
معصومه سلیم ابادی سید وحید لاجوردی   1394/05/08
محمد طهماسبی فرد سید ولی اله حسین ی   1394/05/08
اصغر سحری اسبفروشانی سید ولی اله حسینی   1394/05/08
نعیمه نوروزی شهربانو کاهدی)   1394/05/08
علی یاراحمدی عباس برزگر زاده   1394/05/08
ماندانا سلامی عباس رمضانی فرانی مهرداد محمدیان 1394/05/08
اکبر نوروزی عباسعلی حیدری   1394/05/08
ماندانا عبدالهی علی اصغر تجری   1394/05/08
منصور محمودی فاضل علی اکبر محمدی گرامشی   1394/05/08
ولی دهقان علیرضا فقیهی محمد سیفی 1394/05/08
حمیدرضا خاکباز علیرضا فقیهی محمد سیفی 1394/05/08
مرتضی عبدالوند علیرضا فقیهی محمد سیفی 1394/05/08
علیرضا کارخانه علیرضا فقیهی فائزه ناطقی 1394/05/08
حسن فیضی فر فایزه ناطقی علیرضا فقیهی 1394/05/08
سمیرا رستگارنسب فرانک سیدی ژیلا مشهدی 1394/05/08
مریم لطفی فیروزه زنگنه   1394/05/08
مجید عبدالهی نیاسر کتایون رهوری   1394/05/08
زهرا نکوفر مجتبی مقصودی قاسم اله وردی 1394/05/08
مسعود روشنی محمد رجبیه   1394/05/08
علی دوزبخشان محمد رضا رهبر پور   1394/05/08