شورای ۲۰ تیر ۹۴

 

پروپوزال‌های تأیید شده در شورای 1394/04/20

نام دانشجو  نام خانوادگی  راهنما مشاور تصویب
علیرضا چگینی علی ابادی ابراهیم آقا محمدی مصطفی ناصحی 1394/04/20
ونوس ازادی علی ابادی احمد رشیدی   1394/04/20
قاسم یاوریان بهزاد ماسوری   1394/04/20
علیرضا دولت ابادی فراهانی حمید مبلغی مصطفی ناصحی 1394/04/20
رضوان افشار ذبیح پیرانی داوود تقوایی 1394/04/20
فاطمه السادات رحیمی ذبیح پیرانی رحیم حمیدی پور 1394/04/20
عابد ربیعی ژیلا مشهدی فرانک سیدی 1394/04/20
محمدرضا نجف ابادی سجاد اختری   1394/04/20
جهانبخش نیک منش سید جواد میر قاسمی   1394/04/20
علیرضا نایب عباسی سید جواد میر قاسمی   1394/04/20
مسعوده میرزایی فائزه ناطقی علیرضا فقیهی 1394/04/20
نجمه خاتون نوری فائزه ناطقی علیرضا فقیهی 1394/04/20
مرضیه سجودی فائزه ناطقی مژگان محمدی نائینی 1394/04/20
علی رسولی فرانک سیدی معصومه مطلق 1394/04/20
محمد داودی فرزاد نوابخش فرانک سیدی 1394/04/20
شادی امرابادی فرزاد نوابخش حمید بورقانی فراهانی 1394/04/20
امیر پناهی امرایی مجتبی همتی   1394/04/20
سید محمد ذوالفقاری محمد رضا رهبر پور   1394/04/20
غلامرضا عبدالهی اول مریم یارمحمد توسکی   1394/04/20
سحر صالحی مصطفی نوکنی ذبیح پیرانی 1394/04/20
محمد شمس وحید قاسمی عهد   1394/04/20