شورای ۵ تیر ۹۴

پروپوزال‌های تأیید شده در شورای 1394/04/06

نام  خانوادگی راهنما مشاور تصویب 
ماهرخ ربیعی مطمین احمد رشیدی   1394/04/06
محمدرضا منصوری جوزانی بختیار عباسلو   1394/04/06
محمدرضا قنواتی بهروز جوانمرد   1394/04/06
آیدا فاتحی بهروز جوانمرد   1394/04/06
محمدرضا میرزایی ثریا چیت ساز احمدی   1394/04/06
محمد رضا رضایی ثریا چیت ساز احمدی   1394/04/06
مریم باقری حجت اله برز آبادی فراهانی قاسم الله وردی 1394/04/06
مجید صفدری تنها حسن شفیعی   1394/04/06
ابوالقاسم محمدحسینی حسین هادوی   1394/04/06
فروغ محمدی حسین هادوی   1394/04/06
مرتضی حاجی طاهری ها داود تقوایی رحیم حمیدی پور 1394/04/06
حسن معاونیان ذبیح پیرانی   1394/04/06
حسین کاشی زاده کوهی رحیم حمیدی پور ذبیح پیرانی 1394/04/06
امیررضا معصومی سجاد اختری   1394/04/06
ابراهیم صمدزاده بناب سجاد اختری   1394/04/06
حمید اسمعیل زاده زوارق سجاد اختری   1394/04/06
محمود جهانی شهربانو کاهدی به جای بهروز جوانمرد   1394/04/06
محمد اله یاری عباسعلی حیدری   1394/04/06
محمد کریمی عبدالمحمود منصوریان فر   1394/04/06
طیبه رضایی علیرضا فقیهی فائزه ناطقی 1394/04/06
مهری کوکبی علیرضا فقیهی فائزه ناطقی 1394/04/06
زهرا دشتی فرانک سیدی ژیلا مشهدی 1394/04/06
رضا ابراهیمی فرزاد نوابخش حسین هادوی 1394/04/06
احسان وظیفه فرزاد نوابخش ژیلا مشهدی 1394/04/06
احمد همتی فرزاد نوابخش حسین هادوی 1394/04/06
محمد حسن فراهانی فرزاد نوابخش حسین هادوی 1394/04/06
حمید بهرامی فرزاد نوابخش حسین هادوی 1394/04/06
فرشته وحدانی فرشاد بهاری حسین هادوی 1394/04/06
علی اصغر صفرابادی فراهانی فیروزه زنگنه حمیدرضامهاجرانی 1394/04/06
حسین مهدی پور چهارده کتایون رهوری   1394/04/06
عباس حسنی کتایون رهوری   1394/04/06
محسن کشکولی مجتبی همتی   1394/04/06
ویدا قانعی محمد حسین رجبیه   1394/04/06
پریا فتحعلیان محمد رضارهبرپور   1394/04/06
فرنوش فاتحی محمد رضامهرآئین   1394/04/06
سلمان شهرابی محمدر ضا رهبر پور   1394/04/06
لیلا ده پرور محمود حبیبی حمید رضا علی کرمی 1394/04/06
امیر مهمان نوازجاریحانی مریم یار محمد توسکی محمد رضا رهبر پور 1394/04/06
احسان مطلق حسینی معصومه مطلق محمد رضا مهرآئین 1394/04/06
مسعود سالاری نظراباد مهدی حمزه هویدا   1394/04/06
بهادر رمزی قلعه مسکن وحید قاسمی عهد   1394/04/06
زهرا دهقان یداله ملکی   1394/04/06
محمد سیفی پور یونس فتحی   1394/04/06