شورای ۲۳ خرداد ۹۴

 

پروپوزال‌های تأیید شده در شورای 1394/03/23

نام  خانوادگی راهنما مشاور تصویب 
محمود رضایی عبدالمحمود منصوریان فر   1394/03/23
فهیمه علی پور داوود تقوایی   1394/03/23
رحیم بابایی نسب مریم یارمحمدی توسکی فرهاد امام جمعه 1394/03/23
اعظم کربلایی حسن خانی حمیدرضا اکبری کیا داوود تقوایی 1394/03/23
مرسده سعدی زاده احمد رشیدی   1394/03/23
جعفر برقی فائزه ناطقی مژگان محمدی نائینی 1394/03/23
عباس غزالیان وحید قاسمی عهد   1394/03/23
نرجس رهبری احمد رشیدی   1394/03/23
باقر شاه محمدی سوماری محمد عارف فرزاد نوابخش 1394/03/23
منیر میرزایی معصومه مطلق ژیلا مشهدی 1394/03/23
حسن روشن داوود تقوایی   1394/03/23
روح اله سلیمانی مقدم فرانک سیدی محمد عارف 1394/03/23
پرویز دارابی سعید فخاری   1394/03/23
مرتضی غلامی فیجانی ابراهیم آقامحمدی   1394/03/23
وجیهه نظری مریم یارمحمد توسکی ژیلا مشهدی 1394/03/23
سمیرا شکری عباس میرشکاری   1394/03/23