شورای ۱۰ خرداد ۹۴

پروپوزال‌های تأیید شده در شورای 1394/03/10

نام  خانوادگی راهنما مشاور تصویب 
عدالت بهرامی ابراهیم آقا محمدی   1394/03/10
فرشته بابایی ابراهیم آقا محمدی   1394/03/10
ابوالقاسم نعیمی احمد رشیدی   1394/03/10
سعید عسگری احمد رشیدی علی اکبر ملکی راد 1394/03/10
سارا ورمزیاری احمد رضا توحیدی   1394/03/10
نجات نسایی بهروز جوانمرد   1394/03/10
مجتبی هادیان فروتن حسن شفیعی   1394/03/10
حمید کشاورزی حمید مبلغی حمیدرضاعلی کرمی 1394/03/10
داریوش چهری حمید مبلغی مصطفی ناصحی 1394/03/10
امیر شریعت منش حمید مبلغی حمید رضا علی کرمی 1394/03/10
محمود نیک نظر حمیدرضاعلی کرمی   1394/03/10
مریم طالبی داود تقوایی   1394/03/10
صالحه آدینه داوود تقوایی   1394/03/10
سید محمد علی بحرینی داوود تقوایی حسین هادوی 1394/03/10
علیرضا اکبری رحمت فرحزادی   1394/03/10
محمد اسفندانی بزچلویی ژیلا مشهدی میقانی محمدر ضا مهر آیین قمی 1394/03/10
الهام حسینی سید وحید لاجوردی   1394/03/10
فاطمه کریم خواه سید ولی اله حسینی   1394/03/10
علی محمد ایمانی عمادی علی ابادی سید ولی اله حسینی   1394/03/10
لیلا نجار شهرام وزیری   1394/03/10
مهدیه محرابی فائزه ناطقی علیرضا فقیهی 1394/03/10
نرگس اقارضی فائزه ناطقی مژگان محمدی نائینی 1394/03/10
محمد مهدوی اصیل فاطمه موسوی میرک   1394/03/10
سجاد طاهری فرانک سیدی ژیلا مشهدی 1394/03/10
محسن عطاریان فرزاد نوابخش حسین هادوی 1394/03/10
سید عباس حسینی فرهاد امام جمعه فرانک سیدی 1394/03/10
سید محمد اقایی قربان جمالی   1394/03/10
لیلا هوشدار کاظم گرام داود تقوایی 1394/03/10
شهین شهریاری کاظم گرام   1394/03/10
محمد بیرامی بزچلویی محمد رضا مهرآیین قمی   1394/03/10
حامد دین پرور محمد رضارهبرپور   1394/03/10
سیدرسول ناظری محمدرضا مهرآئین قمی ژیلا مشهدی 1394/03/10
زهرا رویتوند غیاثوند مرجان نگهی   1394/03/10
حسین اسماعیلی تبار مرضیه السادات سجادی نژاد داود تقوایی 1394/03/10
لاله خلیلی معصومه مطلق فرانک سیدی 1394/03/10
قاسم دهقان حسین ابادی معصومه مطلق فرزاد نوابخش 1394/03/10
مهسا حسنی مهدی فلاح   1394/03/10
محمد جعفری مصلح نبی خدا کرمی   1394/03/10
رعنا دشتی وحید قاسمی عهد   1394/03/10