شورای ۲۹ اردیبهشت ۹۴

پروپوزالهای تصویب شده در تاریخ 1394/02/29

 

نام  خانوادگی راهنما مشاور تصویب 
مصطفی داوری پور ابراهیم آقامحمدی   1394/02/29
کاظم عباسی ابراهیم آقامحمدی   1394/02/29
سارا بهارلویی ابراهیم آقامحمدی   1394/02/29
مریم سرشوق ابراهیم آقامحمدی   1394/02/29
عبد اله بهاروند ابراهیم آقامحمدی   1394/02/29
ایمان تیغ علی احمد رضا توحیدی   1394/02/29
پوریا دشتی نژاد احمد رضا توحیدی   1394/02/29
شبنم مخوری احمدرضا توحیدی   1394/02/29
غلام خسروی حاجیوند جعفر تابان   1394/02/29
امیر فلاح حمید مبلغی   1394/02/29
حمید شریعتی داود تقوایی   1394/02/29
قاسم رنجبرپازوکی ژیلا مشهدی حمیدرضاعلی کرمی 1394/02/29
مجید بهادری ژیلا مشهدی حمیدرضاعلی کرمی 1394/02/29
رضا میرزایی منجیلی ژیلا مشهدی حمید رضاعلی کرمی 1394/02/29
احمد بختیاری شهربانو کاهدی (به جای بهروز جوانمرد) اصلاحیه   1394/02/29
زهرا اسدی شیما چهرئی   1394/02/29
سهیلا ترابی شیما چهرئی   1394/02/29
محمد رحیمی مصلح آبادی عبدالمحمود منصوریان فر   1394/02/29
سیدحیدر اذرکسب عزت اله نادری مریم سیف نراقی 1394/02/29
زهره عالی نسب علیرضا فقیهی سید موسی گلستانه 1394/02/29
حسین کریمیان فائزه ناطقی محمد سیفی 1394/02/29
هومن ذوالفقاری فاطمه میرشمسی   1394/02/29
بتول میرخانی فرانک سیدی فرزاد نوابخش 1394/02/29
فرهاد فرازی فرهاد امام جمعه فرانک سیدی 1394/02/29
ندا رسولی اقبلاغ قاسم اله وردی اعظم سوفالی 1394/02/29
میثم جعفری گرکانی کتایون رهوری   1394/02/29
محمد حسین حیدری کتایون رهوری   1394/02/29
سمیه خدابخشی اردلی محمد اسماعیل شادروان محمد اسماعیل شادروان   1394/02/29
عاطفه صانعی دهکردی مریم یارمحمدتوسکی احمد رضا توحیدی 1394/02/29
عاطفه ربیعی مسعود اخوان فرد   1394/02/29
علی بیگ زاده معصومه مطلق فرزادنوابخش 1394/02/29
مهرداد فامیل رسولیان معصومه مطلق محمدرضا مهرآیین 1394/02/29
مسعود هاشمی مهرنوش هدایتی ومحمدهاشم رضایی ذبیح پیرانی 1394/02/29
مهدی عزیزی فرد نادر میرزاده کوه شاهی   1394/02/29