شورای ۰۶ اسفند ۹۳

پروپوزال‌های تأیید شده در شورای 1393/12/06

نام  خانوادگی راهنما مشاور تصویب 
نسرین پیربداقی آناهیتا خدابخشی کولایی   1393/12/06
محبوبه خیری حسن گاویار آناهیتا خدابخشی کولایی داوودتقوایی 1393/12/06
سولماز میهن پرست آناهیتا خدابخشی کولایی داوود تقوایی 1393/12/06
محسن روح الهی آناهیتا خدابخشی کولایی داود تقوایی 1393/12/06
حسین بهرامی عین القاصی آناهیتا خدابخشی کولایی داود تقوایی 1393/12/06
جواد کشفی اشتیانی ابراهیم آقا محمدی   1393/12/06
عباس کمانکش ابراهیم آقامحمدی   1393/12/06
ابوالقاسم زنگارکی فراهانی ابراهیم آقامحمدی   1393/12/06
مریم براتی احمد رشیدی   1393/12/06
پویا شیریان بیرانوند ثریا چیت سازاحمدی   1393/12/06
الهام ایزدپناهی حسن شفیعی   1393/12/06
هاجر غلامی حسن شفیعی   1393/12/06
زهرا دوخایی حسن شفیعی   1393/12/06
اکرم معین فارسانی حسن عالیپور   1393/12/06
افسانه مولایی حسین حاجیان   1393/12/06
محمد علی عبدالوند حسین حاجیان   1393/12/06
مهتاب شفیعی حسین هادوی   1393/12/06
فریده عزیزی داود تقوایی   1393/12/06
سید علی هاشمی داوودتقوایی   1393/12/06
سعیده روستایی ذبیح پیرانی   1393/12/06
نسرین شیراوند ذبیح پیرانی فیروزه زنگنه 1393/12/06
مرضیه کریمی وانانی ذبیح پیرانی   1393/12/06
فاطمه رجبی نیستانی رحیم حمیدی پور   1393/12/06
سمیه گریزپا رحیم حمیدی پور آناهیتا خدابخشی کولایی 1393/12/06
سمانه مشرقی کاویجانی رحیم حمیدی پور آناهیتا خدابخشی کولایی 1393/12/06
فرانک حسنی پویا رحیم حمیدی پور ذبیح پیرانی 1393/12/06
سارا کیانفرد رحیم حمیدی پور   1393/12/06
فرهاد بهرامی وقار رزیتا عیلانی   1393/12/06
معصومه محتشم زهرا افتخار صعادی   1393/12/06
هانیه حقدادی سعید موسوی پور محمد رفیعی 1393/12/06
هدی حقدادی سعید موسوی پور محمد رفیعی 1393/12/06
هدیه حقدادی سعید موسوی پور محمد رفیعی 1393/12/06
کیوان کریمی سید ولی اله حسینی   1393/12/06
رضا خطی سید ولی اله حسینی   1393/12/06
فهیمه نوبخت سیدرضامیرمهدی   1393/12/06
فریمان عمیدی شهرام افروغه مژگان یار احمدی 1393/12/06
مبارکه دهقان شیما چهرئی   1393/12/06
فتانه ترابی شیما چهرئی   1393/12/06
شیده رفیعی شیما چهرئی   1393/12/06
مریم صابر شیما چهره ای داود تقوایی 1393/12/06
رضا سوری عبدالمحمود منصوریان فر   1393/12/06
علی فراهانی فرزاد نوابخش حسین هادوی 1393/12/06
حسن عسکری فرهاد امام جمعه محمدرضا زمان احمدی 1393/12/06
تینا نژادتولمی فیروزه زنکنه مطلق کاظم گرام 1393/12/06
عباس گنجی کتایون رهوری   1393/12/06
محمد چگینی کتایون رهوری   1393/12/06
فاطمه هاشمی نژاد شریف آباد کاظم گرام   1393/12/06
افسانه مطلبی مقدم مجتبی مقصودی داود مدنی 1393/12/06
وجیهه خوش نژاد مجید ضرغام حاجبی   1393/12/06
میترا خداپرست مجید ضرغام   1393/12/06
زهرا سدره مجید عزیزی محمد علی داود آبادی 1393/12/06
ویدا ملکی نورین محسن ایزدیار شاهرخ حکمت 1393/12/06
آیت اله فضلی محمد سیفی   1393/12/06
سکینه شفیعی محمد مهدی صفورایی پاریزی داود تقوایی 1393/12/06
حسین حمیدی نسب محمدرضا مهرآیین   1393/12/06
پرستو رستگارراد مرضیه سادات سجادی ن‍‍ژاد صغری اکبری چرمهینی 1393/12/06
مریم سلیم مرضیه لهراسبی شهرام افروغه 1393/12/06
حسین احمدی مژگان محمدی نائینی محمد سیفی 1393/12/06
عفاف ابلقی پور مژگان یاراحمدی فاطمه عزیزمحمدی 1393/12/06
فاطمه شاه علی کبورانی مسلم عباسی ذبیح پیرانی 1393/12/06
آرش رجایی معصومه مطلق حسین هادوی 1393/12/06
محمود جلیلی نوش ابادی معصومه مطلق حسین هادوی 1393/12/06
مریم عباسی مهدیه شفیعی تبار سعید موسوی پور 1393/12/06
محراب فرهمند راد نبی خدا کرمی   1393/12/06