گروه روانشناسی و مشاوره

گروه روان شناسی و مشاوره

 اینجانب  فیروزه زنگنه مطلق  عضو هیات علمی  گروه روان شناسی  دانشگاه آزاد اراک   ، دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی در واحد علوم وتحقیقات تهران دارای سوابق اجرایی و مقالات و کارهای  پژ وهشی به شرح زیر می باشم :

 

الف : سوابق اجرایی

- عضو هیات علمی گروه روان شناسی از سال 1374 تا کنون

- مدیر گروه روان شناسی  در سال 1395

-  عضو انجمن زنان فرهیخته سازمان تبلیغات اسلامی  از سال 1392 تا کنون

-  رییس مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی اراک از سال 1376-1390

- کسب رتبه  یک  جهت ارایه  خدمات مشاوره ای به اساتید ، کارکنان و دانشجویان  در بین مراکز مشاوره کشور در سال 1389

- رئیس مرکز مشاوره دانشکده سما اراک ازسال 1382-1384

-  مدیر گروه کودکیاری از سال 1380-1384

- مشاور بنیاد شهید 1376

-  مدرس دانشگاه امام حسین 1382-1385

-  نماینده دانشگاه در کمسیون امر بانوان 1389-1389

-  مسئول ارایه واحد درس مهار ت زندگی در سال 1388

- مسئول کمیته پیشگیری  از سوء مصرف مواد در دانشگاهها از سال 1388-1389

-کسب رتبه یک پیشگیر ی از مواد مخدر در بین دانشگاههای استان در سال 1389

- استاد نمونه سال 1382

ب- مقالات

-همه گیر شناسی نشانه های اختلالت روانی در خانواده های شهری استان مرکزی و مقایسه آن در مشاغل مختلف در سال 1387

-برررسی میزان شیوع اعتیاد در زنان استان مرکزی در سال1388   

-بررسی تاثیر مهارت های حل تعارض زناشویی بر کاهش تعارضات زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی اراک در سال 1386

-The critical Comparison of Anxiety, Depression, Stress, and Social Support in Moms with -Untimely/Low Birth Weight and Normal babies

- Behavioral and Emotional Disorders associated with the formation of the concept of God inchildren of 4 to 6 years, in Arak”.

-  Comparing the Effectiveness of Training Combined Method with Indirect Method to Reducing the Risk ofSexual Abuse of Mentally Retarded Girls between 14 and 18 years old in the Arak in 2014

- INVESTIGATING THE EFFECTIVENESS OF COGNITIVEBEHAVIORAL APPROACH BASED ADVICE ON DECREASENARCOTIC DRUG ABUSE IN THE PATIENTS GOINGTHROUGH THE UPKEEPING TREATMENT WITHMETHADONE

 

ج- پژوهش

- بررسی تاثیر آموزش سبک زندگی سالم  بر سلامت جسمی، روانشناختی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در حال اجرا (1394 -1395 )

- بررسی وضعیت موجود شبکه های اجتماعی تاثیر آن بر سبک زندگی نوجوانان و جوانان و شهر اراک در سال1393 (در حال اجرا)

- بررسی عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده  فنی و حرفه ای سما  اراک و راهکارهای جهت  بهبود سال 1393

 - بررسی رابطه بین حجاب با ویژگی های شخصیتی و تصویر بدنی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی اراک

-بررسی وضعیت سلامت روان و رضایت زناشویی و رابطه بین آنها در خانواده های استان مرکزی در سال 1387

- برررسی میزان نشانه های اختلالات روانی و تاثیر ا موزش مهارت های زندگی بر کاهش ان در دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر اراک 1386

- بررسی آموزش مفهوم حجاب و عفاف در تغییر نگرش و رفتار جوانان بد حجاب با استفاده از روش گروهی در سال 1388

-بررسی تاثیر آموزش مهارت زندگی در افزایش سلامت روانی دانشجویان  دانشگاه آزاد اسلامی اراک در سال 1388

- بررسی تاثیر آموزش مهارت زندگی در پیشگیری از سو مصرف مواد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اراک در سال 1390

- بررسی میزان شیوع اعتیاد در زنان استان مرکزی در سال 1388