گروه روان شناسی

مدیر گروه روان شناسی ارشد و دکتری

                                                  

نام و نام خانوادگی مدیر گروه :  دکتر داود تقوایی

مرتبه علمی  :   استادیار  پایه 18

 

سوابق آموزشی

کارشناسی  : روان شناسی بالینی  دانشگاه دولتی تبریز

کارشناسی ارشد  :  روان شناسی عمومی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

دکتری  : روان شناسی تربیتی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

 

سوابق پژوهشی

تعداد مقالات علمی پژوهشی  :

تعداد کتاب تالیف و ترجمه :

تعداد ثبت اختراع :

تعداد طرح های پزوهشی خاتمه یافته :

تعداد مقالات ارایه شده درسمینارها و کنفرانس های ملی و منطقه ای :

تعداد مقالات ارایه شده درسمینارها و کنفرانس های بین الملی :

 

سوابق اجرایی