گروه علوم اجتماعی

مدیر گروه علوم اجتماعی

                                                    

نام و نام خانوادگی مدیر گروه :  دکتر ژیلا مشهدی میقانی

مرتبه علمی  :   استادیار  پایه 15

 

سوابق آموزشی

کارشناسی  :

کارشناسی ارشد  : 

دکتری  : ت

 

سوابق پژوهشی

تعداد مقالات علمی پژوهشی  :

تعداد کتاب تالیف و ترجمه :

تعداد ثبت اختراع :

تعداد طرح های پزوهشی خاتمه یافته :

تعداد مقالات ارایه شده درسمینارها و کنفرانس های ملی و منطقه ای :

تعداد مقالات ارایه شده درسمینارها و کنفرانس های بین الملی :

 

سوابق اجرایی