کارکنان

پرسنل دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک 

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن داخلی

رئیس دانشکده 

دکتر داود تقوایی

۲۳۲۵

مدیر آموزش و پژوهش دانشکده

مهندس حسین جیریایی

۲۳۴۲

مسئول دفتر دانشکده 

علی اصغر حرآبادی فراهانی

۲۳۲۵

مسئول امتحانات دانشکده

محمود جمالی راد 

۲۳۴۵

مسئول ثبت نام دانشکده

علی معطی

۲۳۴۰

مسئول برنامه ریزی دانشکده

مهدی سمیعی

۲۳۴۸

مسئول تحصیلات تکمیلی 

مژگان ساعت 

۲۳۴۴

کارشناس پژوهش 

مظفر جمشیدی

۲۳۵۲

کارشناس پژوهش 

ایرج فتاحی

۲۳۲

کارشناس پژوهش و آموزش

ویدا غفاری

۲۳۳۷

امور دانشجویی دانشکده 

مریم یزدی

2328

سایت دانشکده 

سبحان قاری

۲۳۵۵

مدیر گروه راهنمایی و مشاوره 

دکتر داود تقوایی

۲۳۵۲

مدیر گروه روانشناسی 

دکتر فیروزه زنگنه

۲۳۴۷

مدیر گروه دکتری وارشد حقوق 

دکتر سید فرهاد بطحایی

۲۳۴۹

مدیر گروه کارشناسی حقوق 

 دکتر محمدرضا جلالی

۲۳۳۰

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی

دکتر محمدرضا زمان احمدی

۲۳۳۶

مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی

دکتر حجت اله فراهانی

۲۳۳۸

مدیر گروه زبان و ادبیات فرانسه 

دکتر بهزاد هاشمی

۲۳۴۳

مدیر گروه علوم و قرآن حدیث 

دکتر عباسعلی حیدری

۲۳۳۵

مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی 

دکتر عباسعلی حیدری

۲۳۳۵

مدیر گروه علوم اجتماعی 

دکتر ژیلا مشهدی

۲۳۳۲

مدیر گروه علوم تربیتی 

دکتر فائزه ناطقی

۲۴۰۹

مدیر گروه هنر 

رضا مهدوی هزاوه

۲۳۱۰

مدیر گروه تربیت بدنی 

خسرو طالبی

۲۳۵۴

مدیر گروه ارتباطات

دکتر ویدا نصرتی

۲۴۰۴

کارشناس تحصیلات تکمیلی

مژگان ساعت 

۲۳۴۴

کارشناس گروه روانشناسی  و مشاوره

میترا زارعی / زهرا عبدلی

۲۴۰۸/2170

کارشناس گروه ارشد حقوق 

فاطمه فرمهینی

۲۳۲۹

کارشناس گروه کارشناسی حقوق 

نجف حیدری

۲۳۳۰

کارشناس گروه زبان و ادبیات فارسی

افسانه مطلبی مقدم

۲۳۳۶

کارشناس گروه زبان و ادبیات انگلیسی

سیما وحید حسین نیا

۲۳۳۹

کارشناس گروه علوم و قرآن حدیث 

سپیده فارسیجانی

۲۳۳۵

کارشناس گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی 

سپیده فارسیجانی

۲۳۳۵

کارشناس گروه علوم اجتماعی 

سپیده فارسیجانی

۲۳۳۵

کارشناس گروه علوم تربیتی 

مریم یزدی

۲۴۰۵

کارشناس گروه هنر 

رسول اله اعظمی

۲۴۵۳

کارشناس گروه تربیت بدنی 

روزا تنگستانی

۲۳۵۳

دفتر هماهنگی 

عباسعلی غلامی 

۲۳۵۰

دفتر هماهنگی 

محمد رضا طاعتی

۲۴۰۱

مسئول حسابداری دانشجویی دانشکده

ناصر محمدی

۲۳۴۶

توجه :  جهت برقراری تماس به صورت مستقیم ، به اول شماره داخلی مورد نظر    ۰۸۶۳۳۴۱  را اضافه نمایید .