اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک 
ردیف  نام نام خانوادگی  مرتبه گروه همکاری
۱  عزت اله   شاه منصوری   استادیار   تربیت بدنی (۴)
۲  سیدسعادت اله   صالحی ساداتی   استادیار 
۳  خسرو   طالبی   مربی 
۴  مهدی   مرادی   مربی 
۵  سیدفرهاد   بطحائی   مربی   حقوق(۹)
۶  کتایون   رهوری   استادیار 
۷  حمیدرضا   علی کرمی   استادیار 
۸ محمدرضا جلالی مربی
۹ سیده زهرا حبیبی مربی
۱۰ سید وحید لاجوردی استادیار
۱۱  وحید   قاسمی عهد   استادیار 
۱۲ محمد حسین آسیابان طاهری مربی
۱۳  مصطفی   ناصحی   مربی 
۱۴  ذبیح   پیرانی   استادیار   روانشناسی(۴)
۱۵  داود   تقوایی   استادیار 
۱۶  فیروزه   زنگنه مطلق   استادیار 
۱۷  کاظم   گرام   استادیار 
۱۸  قاسم   اله وردی   مربی   زبان و ادبیات انگلیسی (۱۱)
۱۹  حجت اله   برزآبادی فراهانی   مربی 
۲۰  علی   بهرامی   مربی 
۲۱  علیرضا   حمزه   مربی 
۲۲  فروغ اعظم   سوفالی   مربی 
۲۳  محمد   صیدی راد   مربی 
۲۴  فاطمه   عزیزمحمدی   استادیار 
۲۵  مرضیه   لهراسبی   مربی 
۲۶ حسن   هاشمی میناباد   استادیار 
۲۷ شهرام افروغه  استادیار
۲۸  مژگان   یاراحمدی   استادیار 
۲۹  لیلا   عرب پور   مربی   زبان و ادبیات فرانسه (۶)
۳۰  رزیتا   عیلانی   استادیار 
۳۱  محبوبه   فهیم کلام   استادیار 
۳۲  محمد رضا   محسنی   استادیار 
۳۳  بهزاد   هاشمی   استادیار 
۳۴  نسترن   یثربی نژاد   استادیار 
۳۵  مجید   آل طه کوهبنانی   مربی   علوم اجتماعی(۱۳)
۳۶  فرهاد   امام جمعه   استادیار 
۳۷  حمید   بورقانی فراهانی   مربی 
۳۸  فرانک   سیدی   استادیار 
۳۹  محمد   عارف   استادیار 
۴۰  ژیلا   مشهدی میقانی   استادیار 
۴۱  معصومه   مطلق   استادیار 
۴۲  فاطمه   موسوی میرک   استادیار 
۴۳  نرگس   مولائی   استادیار 
۴۴  محمدرضا   مهرآئین قمی   استادیار 
۴۵  فرزاد   نوابخش  دانشیار
۴۶  حسین   هادوی   استادیار 
۴۷  مریم   یارمحمدتوسکی   استادیار 
۴۸  پرستو   اسلامی   استادیار   علوم ارتباطات (۵)
۴۹ وحیده  ترزمی نژاد  استادیار 
۵۰  ابتسام   رضوی دینانی   استادیار 
۵۱  حسن   سبیلان اردستانی   استادیار 
۵۲  ویدا   نصرتی   استادیار 
۵۳  محمد   سیفی   استادیار   علوم تربیتی (۴)
۵۴  علیرضا   فقیهی   استادیار 
۵۵  مژگان   محمدی نائینی   مربی 
۵۶  فائزه   ناطقی   استادیار 
۵۷  فرزانه   حکمت نژاد   مربی   فقه ومبانی حقوق  (۴)
۵۸ شهربانو  کاهدی  مربی 
۵۹  عباسعلی   حیدری   استادیار 
۶۰  محمداسماعیل   شادروان   استادیار 
۶۱  محمدرضا   اسعد   استادیار   
۶۲  محسن   ایزدیار   استادیار 
۶۳  محسن   تاج آباد   مربی 
۶۴  ملیحه   جعفری   مربی  زبان ادبیات فارسی (۱۸)
۶۵  غلام   جمالی   مربی 
۶۶  شاهرخ   حکمت   دانشیار
۶۷  محمدعلی   داودآبادی فراهانی   استادیار 
۶۸  محمدرضا   زمان احمدی   استادیار 
۶۹  کبری   سامانی   مربی 
۷۰  علی   شیخ باقر مهاجر   مربی 
۷۱  مجید   عزیزی   استادیار 
۷۲ محمد رضا  قاری دانشیار
۷۳  مجتبی   قدس   مربی 
۷۴  فاطمه   قهرمانی   استادیار 
۷۵  میرجلال الدین   کزازی  استاد
۷۶  معصومه   لک   مربی 
۷۷  کبری   میرکمالی   مربی 
۷۸  علی سرور   یعقوبی   استادیار 
۷۹  عسگر   اکبری   مربی  کتابداری(۳)
۸۰  ایرج مرادی  استادیار
۸۱  حسین   حاجیان  مربی
۸۲  مهران   امام بخش  مربی هنر(۷)
۸۳  لیلا   جواهری  مربی
۸۴  رامتین   خداپناهی  مربی
۸۵  عاطفه   شمس الهی  مربی
۸۶  سیدمهدی   عابدینی   مربی 
۸۷  لیلی   مقیمی  مربی
۸۸  رضا   مهدوی هزاوه   مربی