جلسه آشنایی با مقررات آموزشی دانشجویان ورودی ۹۸ دانشکده علوم انسانی

جلسه آشنایی با مقررات آموزشی دانشجویان ورودی ۹۸ دانشکده علوم انسانی

جلسه آشنایی با مقررات آموزشی دانشجویان ورودی ۹۸ دانشکده علوم انسانی
۲۷ آذر ۱۳۹۸ | ۰۷:۵۶ کد : ۳۳۶۹ اطلاعیه ها اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۲۳۶
جلسه آشنایی با مقررات آموزشی دانشجویان ورودی ۹۸ دانشکده علوم انسانی