نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
نام خانوادگینامدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکیرزومه
 
حریاشکان دانشکده فنی و مهندسی / کارشناسی ارشد برق الکترونیکمربی
داودی نصرمجیددانشکده مدیریت / حسابداریاستاد
علویسید مجیدعلوم پایه / ریاضیاستادیار
عیلانیرزیتادانشکده علوم انسانی / زبان و ادبیات فرانسهاستادیار
کریمیعباسدانشکده فنی و مهندسی / ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزاراستادیار